Välj rätt smörjmedel ur vårt sortiment!

Miljövänlig sågkedjeolja, sågverksolja och sågkedjefett.
EKO100 Super Strong Sågkedjeolja
Extremt god vidhäftning lämpar sig speciellt bra vid slutavverkning samt till kedjesågverk med långa svärd.

EKO100 VG68 Sågkedjeolja
Den ultimata kedjeoljan för åretruntbruk och för all typ av kedjesmörjning.

EKO100 Economic Sågkedjeolja
Sågkedjeolja Economic används främst i motorsågar och gallringsskördare.

EKO100 GreasOil
Ett miljövänligt smörjmedel avsett för skördarens kedjefettsmörjsystem.

MIO100 Kedjeolja
En hybridolja med en blandning bestående av ungefär hälften mineralolja och hälften välraffinerad rapsolja. MIO100 används i motorsågar samt i skördare.

Lantbruksolja, rundbalspressolja, transportörolja.

EKO100 Lantbruksolja
EKO100 Lantbruksolja är det ” Miljövänliga alternativet för dagens och morgondagens lantbruk”. Används vid smörjning av alla slags kedjor, transportörer, rundbalspressar etc. som finns inom lantbruket

Miljövänlig formolja, bandsmörjning, sågverksolja och bandolja.

EKO100 BandLube
EKO100 BandLube smörjer klingor, sågband och drivhjul samt förhindrar att exempelvis kåda fastnar på hyvelbord och sågar.

EKO100 ConLube
ConLube sågverksolja används för smörjning av bland annat kedjetransportörer och gejdrar inom sågverk- massa- och pappersindustrin etc.

EKO100 Form 20
Formolja är ett släppmedel som främst används vid betonggjutningar av väggar, fasader, stödmurar, slipers etc.

EKO100 Form E
Formolja är ett släppmedel som främst används vid betonggjutningar av väggar, fasader, stödmurar, slipers etc.