Förbrukningstest


Förbrukningstest kedjesmörjmedel

Vi har gjort omfattande fälttester med ett flertal skördare i Finland och Sverige. Målet med testerna var att utvärdera smörjegenskaperna hos våra olika kedjesmörjmedel. 

Vi har även testat en del av våra konkurrenters smörjmedel och kan avslöja att det finns STORA pengar att spara för den ekonomiske. Vi har valt att låta bli att publicera deras resultat, men den intresserade kan göra samma tester som vi gjort genom att strypa oljeflödet så mycket som det tillåter utan att försämra smörjningen (och därmed slitage på utrustningen).

Det var särskilt intressant att notera hur stor skillnad det är mellan en rapsbaserad kedjeolja (som våra EKO100 oljor) och en enklare kedjeolja baserad på mineralolja.

Även vår ”hybridolja” MIO100 som till hälften består av en högraffinerad rapsolja samt mineralolja (och alltså inte uppfyller miljökraven för ISO 14001), visade också ett betydligt bättre resultat än en motsvarande (ej namngiven) mineralolja. Skillnaden i förbrukningen mellan dessa både oljor var ca 2 liter i snitt på ett arbetsskift.

Den allmänna uppfattningen har i alla tider varit att man skall kunna se att det sprutar olja från sågsvärdet för att det ska smörja ordentligt. 

Det har nu visat sig vara HELT FELAKTIGT (åtminstone med våra oljor) .

Nedan redovisar vi snittförbrukningen på ett 8 timmars arbetsskift. Testerna har utförts i ett väldigt varierat skogsbestånd. Resultaten kan givetvis förändras beroende på de yttre omständigheterna samt maskintyp.

Vår slutsats efter testet är att det är av största vikt (för de som har den möjligheten) att strypa på oljeflödet för att spara på både miljö och ekonomi. 

Som en extra bonus hålls dessutom maskinen renare eftersom oljedimman minskar avsevärt.

ProduktSnittförbrukning/skiftKostnad/skift*
EKO100 Super Strong2,5 liter64:75 SEK (25:90/L)
EKO100 VG68 3,5 liter73:15 SEK (20:90/L)
MIO1005,0 liter94:50 SEK (18:90/L)
EKO100 GreasOil0,6 kg59:40 SEK (99:00/KG)

*kostnaderna är baserade på våra fatpriser 2021-05-01