Välj rätt sågkedjesmörjmedel


Välj rätt produkt

EKO100 Sågkedjesmörjmedel

EKO100 SuperStrong
EKO100 SuperStrong är den av våra sågkedjeoljor som har högsta viskositet, (ISO VG 90) och med tillsatser för en extrem vidhäftning. Bra vidhäftning behövs exempelvis vid slutavverkning där det körs med höga kedjehastigheter och/eller långa svärd. Denna olja är även den bästa oljan att använda i kedjesågverk såsom solosågen, bamsesågen m.fl. Oljan har också fått mycket goda vitsord av ”timmermän” som sågar/snidar i torrfuror och liknande. Här används sågen oftast mycket kontinuerligt utan stopp och vanliga kedjeoljor har en tendens att bli mycket varma. Under varma sommarmånader är alltid en tjockare olja att föredra, därför är denna olja utmärkt att användas under denna period. För vanlig motorsågsanvändning rekommenderar vi dock någon av våra andra produkter eftersom denna olja har onödigt mycket vidhäftningstillsatser. Köldbeständighet för oljan är ner till -27°C. Gå till produkt här.

EKO100 VG68
EKO100 VG68 är vår standardolja för motorsåg, skördare och sågverk. Innehåller något mindre vidhäftningsadditiv än ”SuperStrong”. Viskositeten är också lägre (ISO VG68). Mycket god köldbeständighet, ner till -27°C. Gå till produkt här.

EKO100 Economic
EKO100 Economic är vår riktiga lågprisprodukt. Den rekommenderas till ”hobbysågaren” som är ute efter en oslagbart billig och miljövänlig kedjeolja till sin motorsåg. Viskositet ISO VG 46. Köldbeständighet -18°C.  Levereras i rekonditionerade fat.Gå till produkt här.

MIO100
MIO100 är en hybridolja bestående av hälften högraffinerad rapsolja samt hälften mineralolja. Fungerar både i skördaren och motorsågen men håller inte kraven för biologisk nedbrytbarhet enligt OECD 301F. Garanterad köldbeständighet ner till  -25°C. Levereras i rekonditionerade fat. Gå till produkt här.

EKO100 GreasOil
EKO100 GreasOil är en ersättningsprodukt för kedjefett men med betydligt lägre viskositet än konventionella kedjefetter, vilket gör produkten mycket lättpumpad under alla årstider. Fungerar med alla smörjpumpar. Extremt god smörjförmåga vilket innebär att slitage av kedjor, svärd och noshjul minimeras samt att förbrukningen minskar avsevärt i jämförelse med andra kedjefetter. Levereras i fat samt i 18 kg plåthink och plastdunk. Särskilt den lätthanterliga plastdunken har blivit mycket omtyckt. Det krävs en speciell adapter för att kunna montera en påfyllningspump på plastdunken. Gå till produkt här.

Samtliga vår EKO100 sågkedjeoljor innehåller additiv som gör att kedjorna håller sig smidiga trots långvariga stillestånd. Om man vet med sig att motorsågen kommer att stå oanvänd under en längre tid, >12 mån, så bör man tömma tanken samt rengöra sågen. För ”hobbysågaren” kan ett alternativ vara att köra med ”en skvätt” av vår hybridolja MIO100 innan man ställer undan sågen för säsongen.